Εξέλιξη και θετική σκέψη

Μην κρίνετε τον εαυτό σας ενώ βρίσκεστε σε εξέλιξη.

Μην αξιολογείτε τον εαυτό σας ακατάπαυστα.

Ένα φυτό κατσιάζει εύκολα αν κάθε πρωί το πασπατεύεται για να δείτε πόσο βαθιές είναι οι ρίζες του !

Θρέψτε την εξέλιξή σας με θετικές ως προς εσάς σκέψεις.

Advertisement